სახელი : აგროსერვის აბაშა

 

კოოპერატივ „აგროსერვის აბაშას " ძირითადი საქმიანობა ტექნიკური ცენტრის განვითარება და ფერმერებისთვის ტექნიკური მოსმახურების გაწევაა. კოოპერატივი, აბაშის რაიონის სოფელ ნორიოში მდებარეობს, 16 წევრს აერთიანებს და ადგილობრივ გლეხებს დიდ დახმარებას უწევს. "აგროსერვის აბაშას" მიერ გაწეული მომსახურების ფასები  სხვებთან შედარებით გაცილებით დაბალია, ხარისხი კი მაღალი. ადგილობრივ ფერმერებს ასეთი მომსახურების ცენტრის არსებობა საშუალებას აძლევს მკაცრად დაიცვან აგრო ვადები. შესაბამისად "აგროსერვის აბაშას"  მომსახურებაზე მოთხოვნა ძალიან დიდია.

 

გარდა ტექნიკური მომსახურების გაწევისა, კოოპერატივი საკუთარ 90 ჰა ზე მარცვლოვანი კულტურების მოყვანით არის დაკავებული. 

კოოპერატივი გეგმავს სხვადასხვა სახის, ახალი ტექნიკის შეძენას და საკუთარი სახნავ-სათესი ფართობების გაზრდას.

 

 

 

სრულად ჩვენება მაჩვენე ნაკლები

კოოპერატივების პროდუქცია

კოოპერატივების პროდუქცია

კოოპერატივები