მხარდაჭერილი ინიციატივები

პროექტის ფარგლებში დაფინანსებული ინიციატივები

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება სოციალური მობილიზაციისა და შესაძლებლობების განვითარების გზით

0

მცირე გრანტი

0

სასწავლო გრანტი

0

მეწარმე ქალი

პროდუქცია

პროექტის მიერ მხარდაჭერილი პროდუქცია

პარტნიორები

პროექტის პარტნიორები

ვრცლად

სიახლეები

პროექტის სიახლეები