თაფლი ცაგერის რაიონიდან, კოოპერატივისგან "მადლიანი თაკვერი".
თაფლი გროვდება და იწარმოება ცაგერის მაღალმთიან სოფელში, ეკოლოგიურად სუფთა პირობებში და დაცულია ყოველგვარი მინარევებისგან.
კოოპერატივი აწარმოებს სამი სახის თაფლს: წაბლის, ცაცხვისა და აკაციის თაფლს და გეგმავს ალპური თაფლის გამოშვებასაც.

თაფლი ცაგერიდან
დასახელება
რაჭა-ლეჩხუმი & ქვემო სვანეთი
რეგიონი
რაოდენობა
შეკვეთის გაკეთება

კოოპერატივები