მხარდაჭერილი ინიციატივები

პროექტის ფარგლებში დაფინანსებული ინიციატივები

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება სოციალური მობილიზაციისა და შესაძლებლობების განვითარების გზით

0

საწარმო

0

გრანტი

0

მეწარმე

პროდუქცია

პროექტის მიერ მხარდაჭერილი პროდუქცია

პარტნიორები

პროექტის პარტნიორები

ვრცლად

სიახლეები

პროექტის სიახლეები