სიმინდის პროდუქტი კოოპერატივ "ლაიტისგან", სამეგრელოს რაიონიდან. კოოეპრატივი იღებს რამდენიმე პროდუქტს სიმინდის გადამუშავების შედეგად, მათ შორის: სიმინდის ფქვილს, ღერღილს, მანს, ქატოს. კოოპერატივი ასევე მუშაობს სიმინდის ზეთის წარმოებაზე, რომელიც სასარგებლო და საკვები ნივთიერებებით მდიდარი პროდუქტია.

სიმინდის პროდუქტი
დასახელება
სამეგრელო
რეგიონი
რაოდენობა
შეკვეთის გაკეთება

კოოპერატივები

ENPARD პროგრამის ფარგლებში ქეამ ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერა გაუწია 50 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს გურიის, სამეგრელოსა და რაჭა-ლეჩხუმი & ქვემო სვანეთის რეგიონებში.