მარწყვი და მანდარინი წარმოებულია კოოპერატივ "ნატანების" მიერ, გურიის რეგიონში.
კოოპერატივს აქვს სან-ანდრეას ჯიშის მარწყვი, ამასთან გეგმავს სხვა კენკროვნების მოშენებას სათბურში.
მარწყვის გარდა, "ნატანები" ყიდის მანდარინსაც. ამ ეტაპზე, მას 80-100 ტონის წარმოება შეუძლია.

მარწყვი/მანდარინი
დასახელება
გურია
რეგიონი
რაოდენობა
შეკვეთის გაკეთება

კოოპერატივები

ENPARD პროგრამის ფარგლებში ქეამ ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერა გაუწია 50 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს გურიის, სამეგრელოსა და რაჭა-ლეჩხუმი & ქვემო სვანეთის რეგიონებში.