ნატურალური თაფლი დამზადებულია კოოპერატივ "ოცნების" მიერ სოფელ თეკლათში,  სამეგრელოს რაიონში.
კოოპერატივი ამზადებს აკაციის თაფლს, წაბლის თაფლს, ასევე აქვს შერეული თაფლი 5 ტონის ოდენობით. თაფლი ეკოლოგიურად სუფთაა, ვინაიდან კოოპერატივს მინიმუმადე დაჰყავს სხვადასხვა ნივთიერებების გამოყენება თაფლის დამზადების პროცესში.

თაფლი-"ოცნება"
დასახელება
სამეგრელო
რეგიონი
რაოდენობა
შეკვეთის გაკეთება

კოოპერატივები

ENPARD პროგრამის ფარგლებში ქეამ ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერა გაუწია 50 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს გურიის, სამეგრელოსა და რაჭა-ლეჩხუმი & ქვემო სვანეთის რეგიონებში.