თაფლი ლეჩხუმისა და ლენტეხის რაიონებიდან, კოოპერატივისგან "მთის ნობათი".
კოოპერატივები  "ხვამლი", "ალპური ნექტარი", "სვანური ფუტკარი" აწარმოებს წაბლის, აკაციისა და ალპურ თაფლს (20 ტონა)

თაფლი
დასახელება
რაჭა-ლეჩხუმი & ქვემო სვანეთი
რეგიონი
რაოდენობა
შეკვეთის გაკეთება

კოოპერატივები

ENPARD პროგრამის ფარგლებში ქეამ ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერა გაუწია 50 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს გურიის, სამეგრელოსა და რაჭა-ლეჩხუმი & ქვემო სვანეთის რეგიონებში.