ღვინო ორბელური (ლეჩხუმური) ოჯალეშის ჯიშის ყურძნისგან წარმოებულია კოოპერატივ "დოღურაშისგან", ლეჩხუმიდან.

რაჭა-ლეჩხუმის რაიონი თავისებური მიკროკლიმატით ხასიათდება, რომელიც ღვინოს განსაკუთრებულ არომატს ანიჭებს. მცირე ტერიტორიის მიუხედავად, ყურძნის იშვიათი სახეობებიდან მაღალი ხარისხის ღვინო მზადდება. განსაკუთრებით, რეგიონი გამოირჩევა ნახევრად-ტკბილი ღვინოთი.

ორბელური (ლეჩხუმური) ოჯალეში ლეჩხუმში ორბელის მიკროზონისთვის დამახასიათებელი ჯიშია.  ნახევრად ტკბილი წითელი ღვინო განსაკუთრებულ ხილის არომატს ატარებს.

კოოპერატივი აწარმოებს 10 ტონამდე ღვინოს, რომელიც სარეალიზაციოდ მზად არის.

ორბელური ოჯალეში
დასახელება
რაჭა-ლეჩხუმი & ქვემო სვანეთი
რეგიონი
რაოდენობა
შეკვეთის გაკეთება

კოოპერატივები

ENPARD პროგრამის ფარგლებში ქეამ ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერა გაუწია 50 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს გურიის, სამეგრელოსა და რაჭა-ლეჩხუმი & ქვემო სვანეთის რეგიონებში.