ქართული კალმახი კოოპერატივ "ქულბაქისგან" ცაგერის რაიონიდან.
კოოპერატივს აწარმოებს 30-40 ტონის ოდენობით.

კალმახი ქულბაქიდან
დასახელება
რაჭა-ლეჩხუმი & ქვემო სვანეთი
რეგიონი
1000000
რაოდენობა
შეკვეთის გაკეთება

კოოპერატივები

ENPARD პროგრამის ფარგლებში ქეამ ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერა გაუწია 50 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს გურიის, სამეგრელოსა და რაჭა-ლეჩხუმი & ქვემო სვანეთის რეგიონებში.