07 03 2018

სამტრედიის მუნიციპალიტეტმა სამკერვალო საწარმოსთვის ტრანსპორტირება უზრუნველყო

სამტრედიის მუნიციპალიტეტმა პროექტის „საქართველოში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალებისთვის დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდა"

01 12 2017

ENPARD პროგრამის მცირე ფერმერების კოოპერაციის კომპონენტის შეჯამება

1 დეკემბერს გაიმართა სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის მცირე ფერმერთა კოოპერაციის კომპონენტის შემაჯამებელი ღონისძიება